Grupna psihoterapija

Svi mi smo oblikovani grupama kojim pripadamo. Porodica je grupa u kojoj se rađamo, odrastamo kroz uticaje grupe vršnjaka i škole, a u zrelom dobu naša  porodica i posao su nove forme grupnih uticaja.

Psihoterapijska grupa je sigurno i poverljivo mjesto. Terapeut koji je posebno edukovan za grupnu psihoterapiju pomaže osobama koje imaju različite poteškoće da uz pomoć drugih članova grupe po prvi put dobiju jasno razumijevanje kako ih drugi vide,nalaze načine da private aspekte sebe koji su bili teški za prihvatanje,nalaze načine da prorade bolna iskustva iz prošlosti i iz sadašnjosti.Sve ovo vodi boljoj emocionalnoj stabilnosti, boljim relacijama i većoj zrelosti.