Individualna psihoterapija

Osjećati se dobro sam sa sobom, imati odnose ispunjene ljubavlju i imati zadovoljavajući posao – ovo su ciljevi većine tokom života.

Svi imamo određene obrasce kako dolazimo do ovih ciljeva. Dok odrastemo, ovi obrasci su prilično čvrsto ukorijenjeni u naš sistem i mijenjati ih nije lako. Postajemo prilično konzistentni, dosljedni u načinu mišljenja i ponašanja. Mnogi ljudi misle o sebi i ponašaju se sa drugima na način koji ima za rezultat loše odnose.

Problem je što iako znamo da želimo da se promijenimo ne znamo kako i šta treba da promijenimo. Uobičajeni obrasci mišljenja, ponašanja i osjećanja su motivisani našim željama, strahovima i konfliktima koji su izvan naše svjesnosti.
Psihoterapija nudi šansu da se kreiraju novi načini mišljenja i ponašanja sa ciljem postizanja boljeg kvaliteta života.