Porodična psihoterapija

Sistemska porodična terapija je psihoterapijski model koji je usmeren na promjenu interakcije članova porodice. Član porodice koji ima simptom, neku teškoću ili problematično ponašanje se posmatra kao reprezent ukupnih odnosa i dinamike cijele porodice. Nekada je takav član ”najslabija karika u lancu”, drugi put ”žrtveni jarac”, a ponekad i ”glasnogovornik”. Porodica je moćan generator promjene u svakom članu porodice i terapeut se pridružuje cijeloj porodici u prepoznavanju snaga i kapaciteta za promjenu.